Dne 16. 9. 2021, od 9 do 12 hodin, byla uskutečněna akce na zahradě denních stacionářů u příležitosti oslav 25. výročí vzniku Denního stacionáře Jitřenka. Přivítali jsme klienty všech denních stacionářů, rodiče, hosty, kteří nám různou formou pomáhají a podílejí se na přípravě programu a činností, besed a přednášek a přišli s námi zavzpomínat a pobavit se. Bylo nám ctí přivítat také pana Ing. Pavla Šotolu, člena rady Pardubického kraje, zodpovědného za sociální oblast a také pracovníky města Chrudim.

Klienti obdrželi dárkové tašky od pana PharmDr. Vladimíra Finsterle, MBA, majitele internetové lékárny www.lekarna.cz.

Hosté si mohli prohlédnout naše prostory, výrobky a výkresy, kalendáře, které vznikají každý rok v Jitřence, ale také ukázku keramiky z naší dílny. Všichni návštěvníci obdrželi letáček i almanach, který k tomuto výročí vznikl a také malý dárek, který spolu s klienty vyrobili pracovníci stacionáře Jitřenka.

Největší přínos denního stacionáře Jitřenka vidíme v tom, že vyplňujeme jakýsi prostor, kdy klientům po ukončení vzdělávání a jejich rodinám umožňujeme další aktivity, zajištění péče a podpory a také odlehčení pro rodinu, která může zůstat v aktivním pracovním procesu. Vzhledem k nastavenému vzdělávacímu systému našeho státu již do stacionáře nechodí děti v nízkém věku, ale spíše dospělí lidé, kteří jsou ve věku, který odpovídá běžnému aktivnímu životu. Klienti tak potřebují další rozvoj a zajištění navazujících služeb jim umožňuje tento aktivní život ve společnosti naplnit. Pomáháme jim zůstat aktivní a věnujeme se jim dle jejich potřeb. Nadále se snažíme, aby docházelo k rozvoji služeb a jejich zkvalitňování, modernizaci prostor a naším cílem je především to, aby u nás klienti byli spokojeni a šťastni.