V tomto předprázdninovém týdnu se klienti Denního stacionáře Pohoda věnovali, mimo jiné, pracovní činnosti s krepovým papírem – koláž MOTÝL, nechybělo také příjemné sladké občerstvení.