Klienti Denního stacionáře Jitřenka v tomto týdnu nezaháleli. Společně s pracovníky upekli cuketový perník ke svačině, věnovali se ergoterapii a mezi další aktivity tohoto týdne patřil i sport na zahradě, procházky v parku a povídání u zmrzliny.