Od pátku 4. října se opět setkávají senioři při arteterapii, kterou vede paní Ing. Eva Mašínová. Arteterapie probíhá v prostorách Klubu seniorů v Městském parku.