Značka kvality v sociálních službách je externím systémem hodnocení kvality z pohledu Asociace poskytovatelů pečovatelských služeb ČR. Externí certifikace je založena na tzv. udělování hvězd, je určena pobytovým i terénním sociálním službám. Certifikací prošla Pečovatelská služba. V průběhu certifikace byly sledovány oblasti péče, partnerství, individuálního přístupu a stravování. Z dotazníkového šetření, které proběhlo v přípravné fázi, vyplynulo, že klienti maximálně oceňují zejména profesionální a lidský přístup zaměstnanců, projevili spokojenost s jednotlivými úkony služby.

Certifikační komise se zajímala především o fungování pečovatelské služby v praxi, hovořila s klienty i zaměstnanci a pečlivě kontrolovala všechna hodnotící kritéria. První certifikace proběhla v roce 2017, kdy jsme získali Značku kvality – pět hvězd. Následně je nutné Značku kvality obhájit jednou za 4 roky. V Pardubickém kraji jsme jako jediná terénní pečovatelská služba oceněna pěti hvězdami a v celé ČR patříme mezi 3 nejlepší pečovatelské služby se ziskem plného počtu 5 hvězd.

Říká se, že vyhrát je těžké, obhájit ovšem ještě těžší. Velice si tohoto ocenění vážíme a hlavně je to pro nás obrovský závazek do dalších let. Sociální služby jsou neoddělitelnou a důležitou součástí života a jsme rádi, že služby našeho Centra jsou hojně využívány a hlavně kvalitně poskytovány. Všem zaměstnancům naší organizace patří velký dík za jejich kvalitně odváděnou práci, která dovedla naši službu k takto skvělému hodnocení. Tímto byla jednoznačně oceněna poctivá a náročná práce našich zaměstnanců.

Velké poděkování patří také našemu zřizovateli, městu Chrudim, především panu starostovi, a Pardubickému kraji za finanční podporu.