Děkujeme všem zúčastněným za skvělé dopoledne plné her, zábavy a nových informací. Velké poděkování patří našim hostům (Hasičský záchranný sbor Chrudim, Městská policie Chrudim, Český červený kříž, Ekocentrum Paleta, Zelený dům Chrudim, Sbor dobrovolných hasičů Topol) a díky také všem dobrovolníkům z Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, ZŠ U Stadionu a panu Tučkovi za muziku. Za rok na viděnou:-)