COVID-19 byl diagnostikován u jedné klientky v domě ve správě Centra sociálních služeb a pomoci, konkrétně v domě s pečovatelskou službou čp. 215 v ulici Obce Ležáků (vedle ČSAD). Pozitivně testovaná klientka je hospitalizována v nemocnici.

S hygienickou stanicí spolupracujeme na testování klientů i pracovníků. Situaci máme pod kontrolou. 

Žádáme příbuzné a další blízké klientů o zrušení návštěv v tomto domě přinejmenším do neděle 6. 9. 2020. Tento termín se po dohodě s hygienickou stanicí ještě může změnit.

Klientům bude poskytnuta veškerá potřebná péče. Nákupy pro klienty je možné předat u hlavního vstupu do DPS pracovníkovi centra. V tomto případě pro ochranu klientů i jejich blízkých důrazně žádáme o dodržování bezpečnostních opatření včetně používání ochranných prostředků dýchacích cest.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim již zavedlo opatření k zamezení případného šíření infekce. Část pečovatelek byla přesunuta do jiných domů CSSP, aby nedocházelo ke kontaktu s klienty, kteří budou testováni, a to do doby sdělení výsledků testů.

Klienti, kteří budou potřebovat pomoci nad rámec sjednaných služeb, nechť se obrátí na pečovatele, tyto služby navíc budou poskytnuty zdarma.