V úterý 9. října 2018 byl v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim Den otevřených dveří. Zájemci mohli navštívit domy s pečovatelskou službou a denní stacionáře. Na domech s pečovatelskou službou byli k dispozici zaměstnanci, kteří návštěvníky provedli po budově, informovali o poskytovaných službách a odpovídali na dotazy. V denních stacionářích byl pestrý program. Proběhla beseda s knihovnicí Ing. Marcelou Fidlerovou, navštívili nás zástupci Městského úřadu Chrudim, Denní stacionář Mirea Pardubice, Domov denních služeb Slatiňany, Denní stacionář Slunečnice z Pardubic a další. Moc děkujeme za příjemně strávený čas, povídání, za podněty a navázání spolupráce.

V Denním stacionáři Jitřenka jsme také mohli poprvé představit naši multismyslovou místnost Snoezelen, kterou jsme vybavili mimo jiné z prostředků získaných v grantovém programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, Nadačního fondu Tesco.