Dne 8. října 2019 byl v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim Den otevřených dveří. Zájemci mohli navštívit Dům s pečovatelskou službou v Soukenické ulici 158 a Denní stacionáře Jitřenka a Pohoda.

Na domě s pečovatelskou službou byly k dispozici sociální pracovnice, které návštěvníky provedly po budově, informovaly o poskytovaných službách a odpovídaly na dotazy. Největší zájem byl o informace o ubytování na domech s pečovatelskou službou a možnostech poskytování pečovatelské služby v domácnosti.

V denních stacionářích se návštěvníkům věnovala jejich koordinátorka. Kromě zájemců o informace o poskytovaných službách do stacionářů zavítali i rodinní příslušníci našich klientů a přátelé stacionářů.

Celý den probíhal v přátelské atmosféře, nechybělo drobné pohoštění.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli v hojném počtu, za zájem o naši organizaci, a těšíme se na setkání příští rok.