Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Zdravé město Chrudim, Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim a Chrudimská beseda pro vás připravili zážitkové odpoledne Dokud se zpívá.
Všichni jste srdečně zváni.