Vážené klientky, vážení klienti,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob, a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní, nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů, a brzy se objeví suchý kašel.

 Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • Vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
  • Dodržovat základní hygienická pravidla.
  • Používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi.
  • Nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob.
  • Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili.
  • Důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 Jak bude ovlivněno poskytování služeb v denním stacionáři, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníka denního stacionáře

V případě, že pracovník denního stacionáře přijde do kontaktu s klientem s podezřením na virovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s klientem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.

Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí je zaměstnanec odeslán do domácí izolace. S největší pravděpodobností v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku. V tomto případě budeme muset dočasně naši práci v denním stacionáři přerušit.  Žádáme tedy, aby každý klient, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci oznámil telefonicky koordinátorce denních stacionářů na tel. č. 733 145 527, abychom domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky a ostatní klienty zbytečnému riziku.

V případě, že je klient v domácí izolaci, péče o něho přechází na rodinu.

 Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, Vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně.

 Kde získáte další informace:

Vedoucí všeobecná sestra DZOP – paní Lada Daňková – tel.: 733 145 523 (7–14.00 hod.)

Sociální pracovnice/koordinátor – Mgr. Šárka Marková – tel.: 733 145 527 (7–15.00 hod.)

Státní zdravotní ústav – tel.: č. 724 810 106, 725 191 367

Informační linka Pardubického kraje – tel.: 602 730 251 (pracovní dny 14-19.00 hod., víkendy 9–19.00 hod.)

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html