Ve dnech 11. a 12. října 2018 se zúčastnily naše pracovnice 10. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. V průběhu kongresu proběhla jednání odborných sekcí – Ekonomicko-provozní sekce, Sociální práce se seniory, Sekce zdravotní, Sekce děti a mládež. Další informace jsme získaly na workshopu Kvalita v sociálních službách a z prezentací výrobců kompenzačních pomůcek. Během kongresu jsme měly možnost seznámit se a vyměnit si své zkušenosti s kolegy z celé České republiky.