Dne 10. 5. nás ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim potěšil pan Mgr. Jan Stejskal se svojí skupinou NESTEJSKÁME SI. Pro klienty připravil literárně hudební pořad ke 100. výročí vzniku československého státu s názvem „Královská lípa vypráví“. V pořadu zazněly lidové písně, renesanční hudba, písně národního obrození, ukázky z díla F. Škroupa, A. Dvořáka i současné písně autora pořadu pana Mgr. Jana Stejskala.

Vystoupení bylo příjemným zpestřením všedního dne, za které moc děkujeme.