Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim navštívil dne 10. 5. 2021 pan senátor Mgr. Jan Tecl, MBA, který dovezl darem respirátory. Pan senátor se zajímal o chod naší organizace a poděkoval všem našim zaměstnancům za to, jak vše zvládáme v kovidové době.

Společné schůzky se zúčastnil starosta města Chrudim, pan Ing. František Pilný, MBA, který velice pozitivně zhodnotil činnost naší organizace.

Velice děkujeme panu senátorovi za poskytnutý dar a jeho zájem o naši každodenní práci v sociálních službách.

Zároveň bych chtěla poděkovat panu starostovi Ing. Františkovi Pilnému, MBA, za jeho pomoc a finanční podporu, kterou město vynakládá na činnost CSSP.

Setkání proběhlo ve velice příjemné atmosféře a všem zúčastněným děkuji za jejich vstřícnost. 

Připojujeme dopis s poděkováním.