Dne 30. 4. 2019 navštívili Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim starosta města Ing. František Pilný, MBA a Mgr. Daniel Herman. Při společném setkání s ředitelkou organizace byli seznámeni s chodem a činností organizace, poskytováním pečovatelské služby, denními stacionáři a dalšími aktivitami, které Centrum sociálních služeb a pomoci seniorům nabízí a poskytuje.