Ve čtvrtek 9. 11. 2017 nás v Denním stacionáři Jitřenka navštívili kamarádi z hlineckého Denního centra Motýl. Přivítali jsme je na chrudimském nádraží, provedli je po našem zařízení a poté jsme všichni společně vyrazili na krátkou procházku po Chrudimi a na výstavu ve Vodních zdrojích. Naši kamarádi nás pozvali na jejich benefiční ples do Hlinska, který se koná v březnu.

Na další společná setkání se moc těšíme.