Denní stacionář Jitřenka je jednou ze služeb Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Své služby doposud nabízel lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 11 do 40 let, kteří potřebují pomoc, péči a podporu. Aktuálně se však tato věková hranice navyšuje a služby Denního stacionáře Jitřenka budou poskytovány osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 11 do 50 let.

Denní stacionář Jitřenka nabízí aktivní i pasivní trávení času v příjemném kolektivu, přátelskou atmosféru a kamarádské vztahy pro vaše blízké, kteří mají mentální nebo kombinované postižení.  Pracovníci DS Jitřenka nabízejí široké spektrum smysluplných aktivit, které jsou zaměřeny na potřeby cílové skupiny, ale i jednotlivce. Specifickými činnostmi jsou pak nácviky a upevňování dovedností pro praktický život, trénování komunikačních dovedností, motoriky a upevňování dosud získaných návyků. Klademe velký důraz na setkávání s vrstevníky v rámci různých vzdělávacích zařízení v Chrudimi a k propojování aktivit, dále výtvarné a tvořivé činnosti, besedy, hudební aktivity, kulturní akce apod. K odpočinku slouží relaxační místnost Snoezelen. Klient může využívat také počítač, keramickou dílnu apod.

V případě zájmu o naše služby se, prosím, obracejte na koordinátora denních stacionářů.

 

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Šárka Marková, DiS.

Tel. č.:  469 622 032, 733 145 527

E-mail:  markova@socialni-sluzby.cz

Webové stránky: www.socialni-sluzby.cz