Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim v listopadu 2020 otevře nový denní stacionář, který se stane jakousi “pobočkou“ úspěšně a dlouhodobě fungujícího stacionáře Pohoda v Městském parku. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let a osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let. Denní kapacita této pobočky bude 8 klientů, o které budou pečovat tři pracovníci v sociálních službách.

Posláním je poskytovat seniorům a osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením z Chrudimi a okolních obcí potřebnou ambulantní péči a jejich rodinám pomoc. Uvedená péče a pomoc se poskytuje po dobu, kdy nemůže rodina potřebnou péči zajistit.

Ambulantní péče bude poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 6:30 do 15:30 hodin na adrese Strojařů 1141, Chrudim.

V posledních letech jsme zaznamenali vyšší zájem o ambulantní službu denní stacionář. Služba poskytuje zejména činnosti zaměřené na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále zabezpečujeme zprostředkování společenského kontaktu, aktivity zaměřené na pohyb, tvoření, hudební aktivity, trénování paměti i odpočinkové a relaxační aktivity.