Dlouholetý klient Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim PhDr. Miroslav Kudláček, Ph.D., získal cenu od Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Pan Kudláček je sociolog a speciální pedagog, který se zabývá tématem dětské mozkové obrny. Cena byla předána dne 6. 12. 2019 za publikaci Obrazy a odrazy dětské mozkové obrny: V rehabilitaci, škole a každodennosti.

Citace z knihy: „Děkuji…Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, zejména paní Blance Budinské, že mi pomohly vytvořit prostředí, ve kterém jsem mohl tuto práci dokončit,…“.

Za celou organizaci k tomuto ocenění blahopřeji.

Ing. Dana Pilařová

ředitelka CSSP Chrudim