Ráda bych poděkovala všem, kteří Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim pomáhají v této nelehké situaci. Od samotného začátku máme velkou podporu a pomoc od Města Chrudim, starosty města Ing. Františka Pilného, MBA a celého krizového štábu. Dnem 1. 4. 2020 byl spuštěn elektronický systém hlášení potřeb ochranných prostředků v Pardubickém kraji. Podporují nás firmy a dobrovolníci, kterým není lhostejné zdraví našich zaměstnanců, ale hlavně klientů v seniorském věku. S pomocí Vás všech se snažíme o maximální ochranu této rizikové skupiny.

Od dárců jsme obdrželi přes 2 520 kusů respirátorů, ochranné štíty, dezinfekci, vitamíny, bezkontaktní teploměry apod.

Centrum sociálních služeb a pomoci má na adrese Soukenická 158 umístěný sběrný box na roušky, které sem mohou dobrovolníci donést. Naši zaměstnanci je perou, žehlí a dále je předáváme Českému červenému kříži, který provádí jejich distribuci.  V tuto chvíli jsme Českému červenému kříži předali cca 5 000 ks vypraných a vyžehlených roušek. Děkuji všem, kteří se do této akce zapojují.

Naše pečovatelky i ostatní zaměstnanci šijí látkové roušky jak pro naše zaměstnance, tak i pro naše klienty. Každý klient od nás obdržel 2 látkové roušky. Jako poděkování za šití roušek dostaly naše švadlenky od sponzorů dárkové balíčky.

Klientům před velikonočními svátky bylo předáno velikonoční přání a vitamíny, které nám daroval sponzor.

Na začátku tohoto krizového stavu jsme se snažili zajistit pro naše zaměstnance dostatečné množství ochranných prostředků. Zakoupili jsme nanomateriál, ze kterého jsme dali ušít roušky pro zaměstnance, aby všichni byli co nejvíce chráněni. Tento materiál má vlastnosti respirátoru FFP3.

Od Českého červeného kříže Chrudim jsme dostali velikonoční čokoládu, která byla poté rozdělena mezi zaměstnance a klienty.

Chrudimská společnost nám provedla ozonizérem dezinfekci služebních vozidel. V současné době jsme ozonizér zakoupili, abychom si mohli dezinfekci provádět sami.

Z Krajského úřadu Pardubického kraje jsme obdrželi pro naše zaměstnance rychlotesty ke zjištění onemocnění Covid – 19. Testování bylo s negativním výsledkem.

Poděkování patří také kolegyním, které se ujaly nelehké role hlídání dětí našim zaměstnancům, kteří tím pádem mohou chodit do zaměstnání a pomáhat ostatním. Odměnou pro nás je, že se tady dětem velice líbí, jsou spokojené a nechtějí odcházet s rodiči domů.

V neposlední řadě chci poděkovat všem zaměstnancům za to, jak zvládají tuto nelehkou situaci. Poděkování patří nejen zaměstnancům, ale také našim klientům, pro které toto období není vůbec jednoduché. Velice si vážím odpovědného přístupu každého jednotlivce k dané situaci.

Věřím, že to vše společně zvládneme a budeme se zase společně setkávat.

Ing. Dana Pilařová

ředitelka Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim