Společnost RCprofi s.r.o., Topol poskytla Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim sponzorský dar ve výši 20 000 Kč. Finanční obnos byl použit na nákup dárků – vánočních balíčků, které obdrželi všichni klienti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim.

Za poskytnutý sponzorský dar společnosti RCprofi s.r.o. velice děkujeme. V této nelehké době si jakékoliv podpory velmi vážíme. Naše klienty dárek v tomto předvánočním čase velmi potěšil a přispěl k navození vánoční pohody.

Ing. Dana Pilařová, ředitelka CSSP