Dnes proběhla v denních stacionářích zajímavá a velmi užitečná přednáška pracovníků z Odboru sociálních věcí městského úřadu v Chrudimi – oddělení sociální prevence a pomoci Mgr. Janky Langové a Bc. Vladěny Sádovské. Přednášející se tentokrát zaměřily hlavně na téma “Euroklíčů” pro osoby se sníženou schopností pohybu a “Eurozámků“. Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem “NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007”. Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že jsou osazeny jednotným zámkem, který je vydán osobám se zdravotním postižením na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Seniorům jsou “euroklíče” půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).