V úterý 6. 11. 2018 jsme se sešli ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, kde se konal „Preventivní pořad Divadla VeTři“. Aktéři Michaela Marková a Vlasta Vébr humornou formou předvedli scénky na téma „Obtěžování a kontakt s cizí osobou“, „Důvěřivost k cizím osobám a pouštění si cizích lidí do domácnosti“ a „Umění říci NE“. Scénáře preventivních pořadů pro seniory byly konzultovány s preventisty Policie ČR a městskou policií. Diváci se aktivně zapojili do debaty a společně prodiskutovali daná témata. Po ukončení programu všichni obdrželi tašku s reflexním prvkem, reflexní pásku a informační letáky týkající se bezpečnosti seniorů.