V rámci aktivit Senior klubu Centra sociálních služeb a pomoci se senioři pravidelně schází na arteterapii, kterou vede Ing. Eva Mašínová. Rádi bychom zde představili poslední tvorbu seniorů.

Jedním z témat jejich tvorby jsou ruce, co umí tvořit a citlivě vnímat….

Senioři také vytvářeli keramické kachlíky, které reprezentují jejich dovednosti v tvorbě s keramickou hlínou, glazurami a sklem na téma „Rozkvetlá hlína a květinové víly“.