Ve středu 13. února se klienti domu s pečovatelskou službou v Soukenické ulici setkali s panem starostou Ing. Františkem Pilným, MBA při řešení aktuálních otázek klientů. Vzájemně se domluvili na dalším setkání za dva měsíce.