Na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření na téma Kvalita obědů ze dne 21.7.2017, byla sjednána schůzka v Chrudimské nemocnici, kde byly dne 14.9.2017 tyto výsledky konzultovány s odpovědným zaměstnancem stravovacího úseku.

Schůzky se účastnila paní Adéla Zachová, vedoucí oddělení léčebné výživy v Chrudimské nemocnici, a.s., Mgr. Marta Menšíková, DiS., ředitelka CSSP Chrudim a Mgr. Lenka Chlíbková, DiS., sociální pracovník – metodik.

Předmětem schůzky bylo především jednání nad nejčastěji zmiňovaným nedostatkem v kvalitě obědů, kterým je dle výsledů dotazníkového šetření tvrdá rýže, tvrdé hovězí maso a nedovařené či převařené brambory. Paní Zachová přijala tento podnět ke zvýšení kvality obědů jako opodstatněný. Slíbila, že dohlédne na to, aby rýže a hovězí maso nebylo tvrdé.

Situace kolem brambor je ovšem složitější. Protože nemocnice nevaří z vlastních brambor, ale nakupuje brambory jako polotovar, tedy již oškrabané, často rozdílných druhů a proto se stává to, že některé jsou uvařené více a jiné méně. Finanční a personální důvody brání tomu, aby nemocnice nakupovala jeden druh brambor, který by byl oškrabán a uvařen začerstva. Paní Zachová si je vědoma toho, že jsou brambory uvařené nerovnoměrně, nicméně je v situaci, kdy to sama nemůže řešit. Předá proto podnět od klientů CSSP Chrudim vedení nemocnice, které je kompetentní tuto situaci řešit.

Protože jsou v dnešní době nemocniční jídelny a jiná stravovací zařízení pod přísným dohledem plynoucím z dodržováním zákonných předpisů, není ani možné, aby se v takových provozovnách z hygienických důvodů skladovaly například kosti, které by byly použity na silný hovězí vývar. Ten tak nemocnice vaří z předního hovězího.

O výsledcích jednání s vedením Chrudimské nemocnice, a.s., bude paní Zachová informovat paní ředitelku.

Mgr. Lenka Chlíbková, DiS., sociální pracovník – metodik