Ve čtvrtek 16. 7. 2020 proběhlo společné setkání ředitelky CSSP Chrudim Ing. Dany Pilařové, koordinátorky denních stacionářů Mgr. Šárky Markové a pracovnic Pečovatelské služby města Dobříš, jehož cílem bylo předání informací o službě denní stacionář a o jejím fungování. Toto příjemné setkání doplnil také starosta města Chrudim pan Ing. František Pilný, MBA a bylo zaměřeno především na předání informací formou instruktáže, ukázky zařízení, služby a na sdílení dobré praxe. Nejprve proběhla ukázka zařízení, všech prostor stacionáře a běžného provozu s klienty. Kolegyně z Pečovatelské služby města Dobříš se zajímaly o vybudování služby, nastavení cílové skupiny, formuláře, provozní záležitosti, materiální vybavení stacionáře, personální zabezpečení a další technické záležitosti.

Věříme, že pro pracovnice pečovatelské služby bylo setkání inspirativní a přínosné. Jsme rádi, že můžeme předat informace kolegům z ostatních služeb, které aktuálně vznikají a pro něž můžeme být jakýmisi průvodci při zavádění nové služby, nastavováním pravidel apod. Obdobné setkání proběhlo také v lednu letošního roku s pracovnicemi spolku Další cesta Choltice, které navštívily Denní stacionář Jitřenka.