V pořadí již třetí setkání se starostou města proběhlo dne  9. 7. 2019 v Centru sociálních služeb a pomoci.
Na společné schůzce pan starosta odpovídal na dotazy klientů a následně jim sděloval řešení situací z předešlých setkání. Termín dalšího setkání s panem starostou je stanoven na začátek měsíce října.