Cítíte se sami nebo znáte někoho, kdo by potřeboval denní služby? Využijte naše denní stacionáře.

Pokud se cítíte doma osamoceni, rádi byste si s někým povídali, dozvěděli se hodně zajímavých informací, něco tvořili nebo trávili čas mezi ostatními lidmi, pak je denní stacionář Pohoda pro Vás to pravé místo. Nabízíme ambulantní služby seniorům od 65 let a osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením od 40 let a naším cílem je poskytovat pomoc a péči v době, kdy ji nemůže zajistit rodina.

Program denního stacionáře zahrnuje především aktivity zaměřené na rozvoj a udržení stávajících dovedností klientů, trénink kognitivních funkcí (paměť a rozpoznávací schopnosti), pohybové aktivity, hudební, tvořivé a pracovní aktivity, besedy, přednášky, společenské a kulturní akce. Nechybí relaxace v polohovacích křeslech i na lůžku, vycházky, pravidelný pitný režim, zajištění stravy. Klienti mají na výběr z mnoha aktivizačních činností, samozřejmostí je také podpora při úkonech osobní hygieny, pomoc při orientaci, oblékání apod.

Klienti denního stacionáře se během celého dne věnují aktivitám a činnostem, které dobře znají ze své domácnosti a ze svého života a běžně se jim věnují také doma. Také u nás si čteme noviny, díváme se na zprávy, povídáme si o všem, co nás zajímá v rámci besed, pečeme cukroví, koláče, vaříme, děláme drobné práce na zahradě i uvnitř, chodíme ven, na procházky i do města, účastníme se různých akcí venku. Mimo tyto aktivity se zabýváme výtvarnou a tvořivou činností – vyrábíme různé dekorace domů, hodně zpíváme a každý den nám velmi rychle uteče. O klienty se starají tři pracovnice v sociálních službách. V době koronavirové pandemie zabezpečujeme zvýšenou hygienu a dezinfekci, kolektiv klientů je malý a prostředí je bezpečné. Neváhejte se na nás obrátit a využít služby, které Vám pomohou zůstat ve svém přirozeném prostředí, udržet stávající dovednosti a také odlehčit rodině při každodenní péči.

Adresy denních stacionářů: Městský park 828, Strojařů 1141 Chrudim

Provozní doba denních stacionářů je od pondělí do pátku v čase od 6.30 do 15.30 hodin.

V případě zájmu o pobyt v denním stacionáři kontaktujte Mgr. Šárku Markovou, DiS. Telefon: 733 145 527. Nabízíme také služby Denního stacionáře Jitřenka.