Díky podpoře města Chrudim a pracovnic pečujících o záhony a zahradu denních stacionářů si mohou naši klienti užívat nádherné prostředí a obdivovat kvetoucí krásu. Moc jim za tuto pomoc a podporu děkujeme.