Dne 25. 5. 2020 otevíráme Denní stacionář Jitřenka, který byl uzavřen na základě rozhodnutí vlády v souvislosti s nákazou Covid19 v ČR. Po dvou měsících znovu přivítáme naše klienty, na které se už velmi těšíme.
V letošním roce jsme nuceni zrušit pravidelnou akci, Den s Jitřenkou, ale věříme, že příští rok bude pro nás všechny příznivější.
Denní stacionář Pohoda bude otevřen 22. 6. 2020.