V úterý 5. října oslavil 101. narozeniny klient Centra sociálních služeb a pomoci pan Jaroslav Pros, který žije v domě s pečovatelskou službou, kde také přijímal gratulanty.

Zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci přejí panu Prosovi hodně zdraví a veselou mysl.