Informace o stravování


  • Centrum sociálních služeb a pomoci odebírá stravu z: Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
  • Nabízíme možnost výběru stravy klasické, žlučníkové, diabetické a neslané.
  • Cena oběda (polévka a hlavní chod) je 115 Kč.
  • Půjčujeme jídlonosiče, je zapotřebí zapůjčení dvou kusů na výměnu. Půjčovné je 4 Kč za den.
  • Klientům doručujeme jídelní lístky každých čtrnáct dní ve čtvrtek. Jídelníček je poskytován zdarma.
  • Dovoz oběda po Chrudimi je zpoplatněn částkou 26 Kč/úkon.
  • Dovoz oběda v územních částech Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov je v částce 30 Kč/úkon.
  • Obědy podáváme i v Domě s pečovatelskou službou v Soukenické ulici č. p. 158 v jídelně, kam mohou docházet klienti z okolí. Zde je cena za podání 20 Kč.
  • Na jídelním lístku jsou u každého pokrmu formou čísla uvedeny alergeny, které daný pokrm obsahuje. Seznam těchto alergenů obdrží klienti na začátku poskytování služby a zároveň je k dispozici na webu organizace.