Poděkování klientů či zaměstnanců CSSP

 

Naši klienti nebo jejich příbuzní, ať už bývalí či stávající, nám čas od času zašlou upřímné poděkování za kvalitní péči zaměstnanců našeho centra. Jsme za ně velmi potěšeni, děkujeme jim. Je to pro nás důkaz, že naše práce, resp. poslání má velký celospolečenský význam.

Tato poděkování nás zároveň zavazují do budoucna snažit se dál poskytovat v maximální míře co nejkvalitnější, ale zároveň dostupné sociální služby. Rádi bychom se s Vámi podělili o tyto milé vzpomínky na naší často nelehkou práci:


Poděkování klientů a zěmstnanců CSSP

Poděkování

září 2023  - Poděkování ze péči v Denním stacionáři Pohoda

Vážené a milé pracovnice Denního stacionáře Pohoda,

ráda bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za láskyplnou a skvělou péči, kterou věnujete naší mamince i ostatním klientům vašeho zařízení.

Velký obdiv si zaslouží spousta zajímavých aktivit, do kterých se mohou všichni klienti zapojit. Mamka si domů odnáší krásné a vkusné výrobky, má radost ze získaných diplomů za účast ve sportovních soutěží, velkým přínosem jsou různé besedy i návštěvy kulturních zařízení.

Váš opravdu lidský přístup jsme nedávno ocenili, když si naše maminka narazila ruku a měla ji v sádře. Stejně tak i za pomoc v hledání dalších možností v péči o mamku v domácím prostředí.

Vaší práce a pomoci si moc vážíme a jsme rádi, jak je o maminku perfektně a spolehlivě postaráno v době, kdy máme pracovní povinnosti.

Za celou naši rodinu ještě jednou velký dík.

S pozdravem 

dcera klientky Denního stacionáře Pohoda

prosinec 2022  - Poděkování a přání k Vánocům

Vážení,

děkuji Vám za Vaši péči a pomoc, která mi umožňuje dožívat v mém, mně tak milém, domově. Dovolte mi, popřát Vám krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů ve Vaši záslužné práci i v roce příštím. S vděčností a láskou. 

přáníčko od klientky PS

 

prosinec 2022  - Přání k Vánocům

Požehnané Vánoce Vám všem zaměstnancům a každému klientu. 

pohled od klientky PS

 

listopad 2022  - Poděkování za péči sestřičkám z DZOP

Přátelé,

v životě jsou okamžiky, kdy jsme odkázáni na druhé, neméně jeden na druhého.

Onemocněl jsem a sestřičky z ošetřovatelské péče KIRKÉ (DZOP) mě chodily převazovat. Byly vždy veselé, o jejich odbornosti nebylo pochyb, vždy jsme si dobře popovídali. Vždyť i slovo dokáže být zázračným lékem. Vedení nám vždy vycházelo vstříc při vyskytnutém problému.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši práci pro lidi.

klient DZOP (dopis napsán 15. 11. 2022)

 

říjen 2022  - Poděkování za péči o maminku v DS Pohoda 1141

Milá paní Marková,

velice Vám děkujeme za Váš čas i neskutečnou vstřícnost, velmi si toho vážíme. 

Vyřiďte, prosím, děvčatům Na Rozhledně velké poděkování za jejich laskavost, ochotu, trpělivost a celkový přístup ke všem seniorům. 

Mají náš obdiv, práci vykonávají s ohromnou láskou. 

dcera klientky Denního stacionáře Pohoda Strojařů 1141 (mail zaslán koordinátorce denních stacionářů)

 

srpen 2022  - Poděkování za péči o maminku

Touto cestou chci poděkovat za kvalitní a profesionální práci všem zaměstnancům Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, zejména v Denním stacionáři Pohoda a ošetřovatelkám, které poskytovaly péči o mou maminku.

My jako celá rodina jsme s poskytovanou službou byli vždy spokojeni. Tato služba nám pomohla se věnovat svému zaměstnání, své rodině a volnočasovým aktivitám.

Děkuji vedoucí koordinátorce denních stacionářů Mgr. Šárce Markové za empatický a přátelský přístup k mamince a k mé osobě.    V tak citlivé době, kdy maminka tento svět opustila, mně pomohla utěšit mou bolavou duši a vrátit úsměv do tváře.

Vzpomínky na vše co maminka v denním stacionáři prožila zůstanou navždy hluboko v mém srdci.

 Za vše vám všem patří velké Dík.

dcera bývalé klientky 

 

červenec 2022  - Poděkování za péči v Denním stacionáři Pohoda

Vážná paní Marková, 

chtěla bych ještě jednou poděkovat za péči, kterou jste věnovali v uplynulých letech mojí mamince. Byla to velká pomoc nejen pro ni, ale i pro celou rodinu. Oceňuji zejména ohleduplnost a citlivý přístup, se kterým jsme se setkávali. Vyznamenání pěti hvězdičkami, které je u dveří stacionáře, nemohlo být uděleno lépe.

S přáním hezkého léta

dcera bývalé klientky DS Pohoda (mail zaslán koordinátorce denních stacionářů)

 

červenec 2022  - Poděkování za přání k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

moc děkuji za přání k narozeninám. I Vám a všem pracovníkům CSSP přeji vše dobré a radost z práce a péče o své klienty. Těm nechť slouží zdraví v rámci možností a umí se radovat ze sluníčka na obloze a rozkvétajících kytiček.

pohled od klientky pečovatelské služby

 

leden 2022  - Poděkování za péči o maminku

Dobrý den paní ředitelko,

chtěla bych velmi moc poděkovat touto cestou, za vynikající péči o mou maminku v DPS Strojařů. Obdivuji trpělivost a profesionální přístup pečovatelek, které jsou vždy přívětivě naladěné a připravené s čímkoli pomoci.

I při vyřizování zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo obědů, jsem se setkala vždy pouze a  jen s velkou ochotou pomoci , pochopením a vstřícností.

Skláním se před ženami v těchto službách a děkuji, že je o maminku tak perfektně a spolehlivě postaráno.

S úctou ke všem

 dcera klientky domu s pečovatelskou službou

leden 2022  - Poděkování za péči o maminku

Dobrý den,

rád bych poděkoval vaší organizaci za pečování o mojí maminku a Vám za rychlý a obětavý přístup při zařizování a nastavení všech služeb. Děkuji také za vlídný a empatický přístup všech pečovatelek a nejvíce děkujeme, hlavně maminka, pečovatelce Daniele S. za milý a lidský přístup.

S přáním hezkého dne, 

 syn klientky pečovatelské služby (mail zaslán koordinátorce pečovatelské služby)

září 2021  - Poděkování za přání k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

děkuji za přání k mým vysokým narozeninám. Potěšilo a dalo odvahu dál bojovat s odcházejícím zdravím. Děkuji vám všem za povzbuzení vřelým přáním.

Přeji všem hodně a hodně zdraví a sil do příštích obtížných let. Mnohokrát děkuji.

 klientka domu s pečovatelskou službou, Soukenická 158

květen 2021  - Poděkování za péči v Denním stacionáři Pohoda

Dovolte nám, abychom jménem naší maminky, Vám i celému pracovnímu kolektivu stacionáře Pohoda, poděkovali za poskytnutou péči na vysoké úrovni, která jí byla věnována až do jejího náhlého odchodu.

Naše maminka byla velmi spokojena s Vaší péčí, kterou věnujete všem umístěným klientům. Prožité dny ve Vašem zařízení jí pomohly prodloužit poslední chvíle jejího života.

 rodina klientky Denního stacionáře Pohoda

prosinec 2020  - Poděkování za péči na domě s pečovatelskou službou a v Denním stacionáři Jitřenka

Vážená paní ředitelko,

píši Vám tento e-mail jako poděkování Vaším zaměstnancům.

Naše mamka bydlí v bytě Obce Ležáků necelé dva měsíce. Je to krátká doba, ale již teď jsme maximálně spokojené s přístupem a péčí všech pečovatelek. Víme, že je to nelehká práce pečovat o tolik lidí s různými povahami a náladami. Proto obrovský dík všem pečovatelkám, že se starají o naše rodiče. Moc si toho vážíme.

dcery klientky domu s pečovatelskou službou

Teď ještě poděkování do stacionáře Jitřenka. Dcera Petra zde ukončila dlouholetou jednu etapu svého života a nyní se bude připravovat na další. Proto chci poděkovat za péči, kterou jí věnovaly současné i bývalé vychovatelky. 

matka bývalé klientky Denního stacionáře Jitřenka

Krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

červen 2020  - Poděkování za péči sestřičkám z DZOP

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych touto formou poděkovala zdravotním sestrám Vaší organizace za dlouholetou pomoc při péči o moji maminku, která odešla dne 25.4.2020.

Jejich profesionální péče a lidský přístup byly pro mne velikou pomocí a zejména psychickou oporou. I díky této pomoci jsem dokázala pečovat o moji milovanou maminku až do konce jejích dnů.

Ještě jednou děkuji a přeji všem zaměstnancům hodně zdraví, štěstí a úspěchů v profesionálním i osobním životě.

březen 2020  - Poděkování za péči všeobecných sester v mateřské škole

Dobrý den,

naši mateřskou školu v rámci předškolního vzdělávání navštěvují dvě dívky s dgn. diabetes mellitus. O to, aby mohly školku navštěvovat i s tímto zdravotním omezením, se starají i Vaše všeobecné sestry z Domácí zdravotní a ošetřovatelské péče.

Velice si vážíme jejich ochoty, obětavosti a vstřícného přístupu, který je plně profesionální a zároveň i lidský a plný empatie.

Tyto zdravotnice zabezpečují odbornou zdravotnickou péči a spolupracují s celým kolektivem pracovníků v mateřské škole.

Ráda bych tímto způsobem vyslovila poděkování za příkladnou péči, kterou oběma dívkám se speciálními vzdělávacími potřebami věnují.

 Za celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy

zastupující ředitelka MŠ Svatopluka Čecha

V Chrudimi dne 2. 3. 2020

únor 2020  - Poděkování za péči v Denním stacionáři Pohoda

E-mail poslaný koordinátorce denních stacionářů.

Novoročně Vás i celý kolektiv stacionáře Pohoda zdravím a bohužel Vám musím sdělit smutnou zprávu. Naše maminka nás v neděli 29. prosince navždy opustila. Během Vánoc dostala silný zápal plic, se kterým se již bohužel nedokázala vyrovnat. Celý vánoční i povánoční čas jsme trávili s ní v nemocnici a podporovali ji.

Je mi moc líto, že maminka již nebude moci využívat výborných služeb Vašeho stacionáře. Váš tým pod Vaším vedením odvádí velmi záslužnou práci a mamince během toho roku, co k Vám mohla chodit, přinesl do života mnoho nových a radostných momentů. Na návštěvy u Vás se skutečně těšila a stále přemýšlela, čím novým by k Vašim aktivitám mohla přispět. Současně si velmi pochvalovala přístup Váš i celého Vašeho týmu, včetně pánů řidičů. Prosím sdílejte tuto pochvalu se všemi Vašimi spolupracovnicemi a spolupracovníky.

Současně bych ráda znovu poděkovala přímo Vám, a to za Vaši skutečně mimořádnou vstřícnost a připravenost sdílet se mnou cenné zkušenosti z Vašeho oboru. Velmi mi v různých situacích týkajících se maminky pomohly. Vašeho přístupu si nesmírně vážím, jelikož vím, že není samozřejmostí.

Ještě jednou děkuji za Vaši výbornou spolupráci a přeji Vám i Vašemu týmu do celého nového roku 2020 hlavně hodně zdraví, pohody, pracovních i osobních úspěchů, stejně jako stejně spokojených klientů a klientek, jako byla naše maminka.

S pozdravem

dcera bývalé klientky Denního stacionáře Pohoda

září 2019  - Poděkování za gratulaci k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

přijměte Vy i Vaši spolupracovníci upřímné poděkování za milou gratulaci k mým narozeninám.

S úctou

klientka Domu s pečovatelskou službou Soukenická 158

srpen 2019  - Poděkování za blahopřání k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám a všem Vašim pracovníkům za milé blahopřání. Velmi mne potešilo a věřte, že jste mi udělali velkou radost. Přeji i já Vám pevné zdraví, osobní spokojenost a radost z práce, kterou pro nás v rámci sociálních služeb konáte.

klientka CSSP

srpen 2019  - Poděkování za poskytovanou péči

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych touto formou poděkovat kolektivu ošetřovatelek /Nora, Hana, Petra, Mirka…/ za péči a příjemnou atmosféru, kterou denně poskytují mé mamince a tím zlepšují její kvalitu života.

Upřímně děkuji „HOLKÁM“ ze sociálního domu v ul. Strojařů.

(Poděkování přišlo mailem od syna klientky Domu s pečovatelskou službou Strojařů 1141).

červen 2019  - Poděkování v knize od PhDr. Miroslava Kudláčka, Ph.D.

Klient Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim PhDr. Miroslav Kudláček, Ph.D. vydal knihu s názvem Obrazy a odrazy dětské mozkové obrny. V knize poděkoval „Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, zejména paní Blance Budinské, že mi pomohly vytvořit prostředí, ve kterém jsem mohl tuto práci dokončit…“.

v průběhu roku 2019  - Poděkování za přání k narozeninám

I v roce 2019 zasíláme jménem paní ředitelky klientům narozeninová přání. Klienti za ně děkují prostřednictvím zaměstnanců, kteří u nich provádějí péči nebo telefonicky přímo paní ředitelce.

říjen 2018  - Poděkování za poskytnutou péči

Dcera klientky přišla za sociální pracovnicí a děkovala za péči, která byla poskytována její mamince. S péčí všech pečovatelek, které k paní docházely, byly moc spokojené. Péče byla ukončena, protože maminka byla přestěhována do pobytového zařízení.

dcera bývalé klientky CSSP

srpen 2018  - Poděkování pro paní pečovatelku Ilonu Drahou

Paní ředitelko,

zdravím Vás a přeji radost z práce v CSSP.

O moje tělo pečuje již dost dlouhou dobu paní Ilona Drahá. Píši Vám to proto, abyste věděla, jakou perfektní milou včeličku máte ve svých řadách. Nikdy jsem ji neviděla jinak, než s úsměvem na tváři. Je pečlivá, ochotná, svědomitá, zkrátka jednička!

Dokáže potěšit, povzbudit. „Koupací den“ díky ní je pro mne krásným dnem týdne.

klientka CSSP

červenec 2018  - Poděkování za přání k narozeninám

Děkuji pracovníkům Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim za přání k narozeninám.

klientka CSSP

Vážená paní Magistro,

děkuji Vám a všem Vašim spolupracovníkům za milé blahopřání. Velmi mne potěšilo a věřte, že jste mi udělali velkou radost.

Přeji Vám pevné zdraví, osobní spokojenost a radost z práce, kterou pro nás v rámci sociálních služeb konáte.

klientka CSSP

červenec 2018  - Poděkování za praxi

Dobrý den všem,

ještě jednou chci moc poděkovat za možnost praxe u Vás v Centru. Velice si cením přístup, který jste měli ať už ke mně nebo ke klientům. Cením si možnosti podílet na chodu organizace. Dostal jsem díky této praxi velice ucelený pohled na Vaši organizaci.

Děkuji sociálním pracovníkům, že mne nechávali dělat úřednické úkony, že mi vždy odpověděli na kladené dotazy. Bylo zajímavé pro mne i nakouknout do systému obědů.
Chci také poděkovat i řidičům a popřát jim spoustu kilometrů bez nehody. Bylo pro mne zajímavé poznat celou logistiku obědů. Víte, člověk, když potká auto s rozvozem obědů na ulici, tak si neuvědomí, kolik je za tím práce a logistiky.

Nejvíce se mi líbilo na DPS Strojařů. Děkuji paní Noře Slavíkové a paní Haně Písařové. Bylo mi s Vámi velice dobře.

Děkuji také všem, se kterými jsem mohl spolupracovat na DPS Obce Ležáků.V poslední řadě chci poděkovat pracovnicím, které jsou v terénu. Tato dvě dopoledne utekla asi nejvíce ze všech.

Omlouvám se, ale nemohu vyjmenovat všechny. Byla Vás opravdu spousta.

Děkuji moc

student Vyšší odborné školy Pardubice

červen 2018  - Poděkování za poskytovanou péči

Vážená paní Menšíková,

chci Vám a zaměstnancům Vaší organizace touto cestou poděkovat za pomoc a péči, kterou mi poskytujete. Bez Vaší služby bych nemohla žít ve svém bytě a musela odejít do domovy pro seniory.
Vaši zaměstnanci mi pomáhají překonat mé obtíže a svoji ochotou a vstřícností mi dodávají chuť do života.

S přátelským pozdravem

klientka CSSP

prosinec 2017  - Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

ráda bych Vám a celému Vašemu kolektivu touto cestou poděkovala za pomoc při péči o mého manžela.

Můj manžel si prošel velmi těžkou, náročnou, a hlavně dlouhou léčbou. Do domácího léčení se dostal až po 14 měsíční hospitalizaci v různých nemocničních zařízeních. A právě po této náročné době jsem velmi ráda využila Vašich nabízených a velmi potřebných služeb.

Váš kolektiv mě byl velkou pomocí a oporou při zajišťování pravidelných hygienických a ošetřovatelských potřeb pro mého manžela a pomohl mi ho vrátit opět do plnohodnotného života. Jsme nyní opět spokojeni.

Vaše šikovné pečovatelky byly vždy velmi milé, obětavé a laskavé. Často i přes nepřízeň počasí a vlastních problémů vždy usměvavé jednající s citem a pochopením.

Prosím o vyjádření díků všem za jejich laskavé jednání a za profesionální, a přitom lidský přístup.

Domnívám se, paní ředitelko, že můžete být právem hrdá na zaměstnance, které máte, a kteří poskytují velmi potřebné, mnohdy však nedocenitelné služby seniorům nebo zdravotně postiženým.

Vážím si společně s manželem Vaší práce a z celého srdce Vám děkujeme.

V Chrudimi 21. 12. 2017

manželka klienta CSSP

prosinec 2017  - Poděkování za péči

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si touto cestou velice poděkovat personálu pečovatelského domu v ulici Strojařů – Chrudim za vynikající práci a přístup k ní, tedy za nenahraditelnou pomoc, kterou denně poskytují seniorům v domě a tím vytvářejí  důstojné podmínky a příjemné dny obyvatelům tohoto zařízení.

Paní Nora Slavíková a Hana Písařová jsou výjimečné pečovatelky, kterým s důvěrou svěřuji do péče svoji maminku a vím, že je o ni maximálně postaráno.

Dovoluji si Vám popřát klidné Vánoce, hodně zdraví a vše dobré na přelomu a v Novém roce.

syn klientky CSSP

říjen 2017 - Návštěva ve stacionáři

Při příležitosti „Dne otevřených dveří “ CSSP Chrudim jsem navštívila Denní stacionář Pohoda. Vyzařuje z ní opravdu pohoda. Byli zde spokojení klienti, příjemný a usměvavý personál a čistota. Službou mne provázela pracovnice v přímé péči, která má svoji práci ráda. V této službě má maminku moje známá a vždy pěkně o službě hovořila, váží si pomoci, která jim je poskytována, když zatím není ten správný čas na pobytovou službu a sami nejsou schopni zajistit 100% péči, oba pracují. Maminku jsem potkala ve dveřích a byla spokojená, švitořila, bylo vidět, že prožila příjemné dopoledne. Osobně této službě fandím.

S pozdravem

zaměstnankyně Městského úřadu Chrudim, Odbor sociálních věcí

srpen 2017 - Poděkování za přání k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

Mgr. Marto Menšíková, DiS.

Děkuji Vám i Vašemu úřadu za krásné přání k mým narozeninám. Váš zájem mne velmi potěšil.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

klientka CSSP

srpen 2017 - Poděkování a přání

Dopis přišel paní pečovatelce Evě Brázdové po shlédnutí reportáže v České televizi.

V Karviné dne 30. července 2017

Dobrý den,

vážená paní Evo Brázdová, předem dopisu Vás zdravím z města Karviné.

Výše uvedeného dne jsem v televizi ČT24 „Zajímavosti z regionů“ shlédl spot o Vašem Centru.

Hodnotící komisí jste získali za své skvělé služby pět hvězdiček, a jak bylo ukázáno zcela zaslouženě!!!

Bylo z hovoru vidět, že Vaši klienti důchodci jsou s Vašimi službami naprosto spokojeni a to je dobře.

Mám za to, že kdyby byli všichni (domovy důchodců, centra, pečovatelské domy a jiní) schopni a ochotni poskytovat takové služby jako Vaše Centrum, důchodcům by byl zpříjemněn jejich tzv. „podzim života.“

Vám nezbývá než poděkovat a popřát do dalších let takový přístup jako nyní.

Vám i Vašim spolupracovníkům přeji pevného zdraví, osobní pohody a především spokojených uživatelů Vašeho Centra.

Prosím, poděkujte (s využitím tohoto dopisu) všem, kterých se tento dopis týká. Předem děkuji.

srpen 2017 - Poděkování a gratulace

Vážená paní ředitelko,

nejprve přijměte nejen Vy, ale hlavně celý kolektiv pracovníků CSSP Chrudim, opravdu upřímné blahopřání k získání významného ocenění, které jste za svoji kvalitní a příkladnou práci ve prospěch seniorů a osob s různým omezením obdrželi. Už název ocenění „Značka kvality v sociálních službách“ napovídá, že k jeho získání musíte vy všichni pracovat tak, aby za vaším každodenním počínáním byl ten, o kterého jde především a to váš spokojený klient. A že taková práce nejde dělat bez „srdíčka“, to víme všichni a to vy umíte! Proto také vám jistě po zásluze patří ocenění, ale hlavně získání nejvyššího ohodnocení – těch krásných 5 hvězdiček! Ze srdce vám všem přeji, aby jste ocenění za tři roky novu obhájili – v což pevně věřím – neboť vy svou práci, či lépe řečeno poslání, opravdu skvěle umíte!!!

Mám k Vám ale ještě jednu prosbu. Naše maminka je klientkou CSSP v Soukenické ulici. V nedávné době, kdy na delší čas onemocněla paní, která se stará o prádlo klientů, dokázali jste všichni svoji práci zorganizovat tak, aby tato služba fungovala jak má a skutečně nikdo nepoznal, že řešíte nějaký problém. Domnívám se, že největší zásluhu na bezchybném chodu měly ty vždy milé a usměvavé paní pečovatelky. Pokaždé, když jsme jim děkovaly, jejich odpovědí bylo – vždyť to je samozřejmé. Ale ono to tak samozřejmé nebylo. Vždyť jejich náplň práce je plně vytěžuje. Takže si každý musel svůj pracovní čas velmi dobře zorganizovat, aby bylo vše tak, jak by mělo být. Proto bych Vás moc prosila, kdyby to bylo možné, PODĚKUJTE za nás všem těm, kteří se zasloužili o bezchybné a kvalitní fungování této služby. I toto je důkazem, že ocenění Značka kvality v sociálních službách – 5 hvězdiček, vám opravdu po právu náleží!!!

Přeji Vám všem mnoho zdaru do další vaší záslužné práce, klidné a příjemné léto a co nejvíce spokojených klientů.

dcera klientky CSSP

červenec 2017 - Poděkování

Poděkování přišlo mailem sociální pracovnici Bc. Lucii Horákové.

Milá slečno bakalářko,

moc Vám chci poděkovat za všechno úsilí, s kterým jste se zasadila o to, aby naše babička našla azyl v Soukenické ulici. Hrozně mě mrzí, že se její zdravotní stav natolik zhoupnul, že toho nebude moci využít. Bojím se, že už pro ni nebudou ani pobytová zařízení.

Zatím leží na LDN v Chrudimi v nemocnici, nemluví, nikoho nepoznává a nepohybuje se…

Za všechno ještě jednou děkuji a jakmile najdu vhodnou chvíli, zavolám a přijdu Vám osobně poděkovat.

červenec 2017 - Poděkování za péči a přání k narozeninám

Vážená paní ředitelko,

velice děkuji za přání k mým narozeninám, které mě mile překvapilo. Znám náročnost činnosti organizace, kterou řídíte, a přesto jste si našla čas, což „pohladí po duši“. Vašich služeb využívám přes již 4 roky a jsem velmi spokojen s přístupem Vašich lidí – pečovatelek i řidičů. Tady bych se zmínil o osobě mojí „dvorní pečovatelky“ Marie Chmelíkové, kterou pochopitelně znám nejlépe ze všech.  Když jsem zmínil její jméno před známými – překvapilo mě, kolik Chrudimáků tuto paní zná a s jakým uznáním o ní mluví (známí mé sestry a jiní). Nechci používat fráze – není to můj styl, ale přesto: ochota, vstřícnost, vyslechnutí při mých osobních sděleních (zdraví, rodina, určitá povzbuzení, což je pro mě důležité). Děti jsou v Praze a v mé situaci člověk nějakou tu „vrbu“ ocení. A moc za ni paní Chmelíkové děkuji.

Děkuji i Vám paní ředitelko za přání a přeji hodně zdraví a pevné nervy ve vaši náročné činnosti. Omluvte prosím formu dopisu, což je následek zásahu mých vnuků (3 a 5 roků) do stroje „CONSUL“.

S pozdravem

klient CSSP

prosinec 2016 - Poděkování za péči o maminku

Vážená paní ředitelko,
blíží se nejen konec roku, ale i svátky vánoční, tedy čas obdarovávání a díků, ale také bilancování. Dovolte tedy, abych jménem rodiny, zejména však jménem naší maminky, obyvatelky v Soukenické ulici, vyjádřila velké uznání a poděkování Vám i celému kolektivu pracovnic a pracovníků CSSP za velmi náročnou a nelehkou práci . Jak jsem měla možnost poznat a posoudit, tak nejen Vy osobně, ale i všechny pečovatelky a i ostatní pracovníci tuto práci, která bohužel není moc ceněná a ohodnocená, neberete jako zaměstnání, ale jako poslání . Vždy jsme se setkali a zejména maminka se každodenně setkává nejen s obětavým a lidským přístupem všech pečovatelek, ale kdykoliv jsme potřebovali s něčím poradit, či pomoci, vždy jsme se setkali s pochopením a snahou nejen Vašich spolupracovníků, ale i Vás . A čeho si nejvíce cením ? Kdykoliv a s kýmkoliv z vás jsem mluvila či jednala, vždy na vašich tvářích je úsměv . A přitom zajisté máte i vy všichni své starosti a problémy, leccos vás trápí, ale jste prostě profesionálové, kteří jsou si vědomi, že ti „dříve“ narození potřebují kolem sebe pohodu, klid a hlavně citlivý přístup a pochopení. A to jsou věci, které se jen těžko dají naučit, ty musí mít člověk tam někde uvnitř, tam „u srdíčka“. I když se těžko vyzdvihuje, která práce Vašich spolupracovníků je nejdůležitější, přesto musíme jedněm poděkovat zvlášť . A to všem pečovatelkám . Zaslouží si naše velké poděkování a úctu, neboť jsou to právě ony, které jsou v každodenním kontaktu s obyvateli CSSP, mnohdy s nimi musí řešit jejich problémy, někdy i citlivá témata, ale i sdílet jejich radosti a jen díky lidskému přístupu k nim se Centrum sociálních služeb a pomoci stává přesně tím, co si nese ve svém názvu.

Proto mi ještě jednou dovolte, abychom opravdu upřímně poděkovali úplně všem Vašim spolupracovníkům za jejich výjimečné poslání (nechci použít slovo práci), které vykonávají . Všem přejeme hlavně hodně moc zdraví, štěstí a jak osobní, tak i pracovní spokojenosti . A Vám osobně jen to nejkrásnější a nejlepší na Vaší nové etapě života a pevně věřím, že jste si kolem sebe vytvořila kolektiv spolupracovníků, kteří budou ve Vaší činnosti pokračovat a my budeme moci opět za rok prohlásit.

ZE SRDCE VÁM VŠEM DĚKUJEME !
dcera klientky CSSP

listopad 2016 - Poděkování za celoroční vzornou péči

Vážená paní Mgr. Kuklová, chtěli bychom tímto srdečně poděkovat za celoroční vzornou péči, která je poskytována našemu tatínkovi v pečovatelském domě v ulici Strojařů Na rozhledně. Práce personálu pod vedením paní Slavíkové je náročná jak fyzicky tak psychicky, a přesto je vykonávaná příkladným a laskavým způsobem. Prosím o vyjádření díků všem za náročnou práci a laskavý přístup!

dcera klienta CSSP

září 2016 - Poděkování za péči o příbuzného

Vážená paní Kuklová, chtěla bych poděkovat za péči, která je poskytována mému příbuznému v pečovatelském domě Na Rozhledně. Děda tam pobýva již delší dobu a ochota všech sester je obdivuhodná. Nejen že se starají, nic nezanedbávají, ale v dnešní době je velmi vzácné, jakým lidským přistupem se ve své práci chovají. Nedávno se vracel z pobytu v nemocnici do pečovatelského domu a v té době sloužila paní Nora Slavíková. Její profesionální přístup při návratu, zabezpečení všech potřebných úkonů a velice krásný lidský přístup se jen tak nevidí. Za to jí patří velký dík, celé naší rodiny a nejenom jí, ale i všem dalším sestrám. Další pravdou je, že kdykoliv tento dům navštívíme, ať je to všední den, či svátek, kteroukoliv denní dobu, vždy tam vládne ochota, harmonie a výsledkem jsou spokojené babičky a dědečkové, kteří pokud je tam potkáte se usmívají a jsou v pohodě. Samozřejmě, že jsou to staří lidé se zdravotními problémy, kteří mají své chmury a nálady, a proto je vidět, že tu mají nejlepší péči. V dnešní době, kdy se vytrácí úcta, pokora a ochota, je takovéto místo pro starého člověka darem. Děkujeme celému Vašemu centru sociálních služeb a přejeme mnoho štěstí a úspěchu.

S úctou,

vnučka klienta CSSP

září 2016 - Jitřenka slaví narozeniny - Od naší bývalé kolegyně

Milá Jitřenko,
dnes je tomu 20 let, kdy jsme Vás, naše klienty, poprvé přivítali v šatně a pozvali i s rodiči na exkurzi a povídání. Čas letí, jako voda. Stacionářem prošlo mnoho klientů, někteří zůstali, někteří šli svou cestou dál, ale většina se ráda vrací a to je to nejkrásnější ohodnocení všech pracovníků, tedy i mě.

Chtěla bych Vám popřát hodně zdraví, štěstí a spousty spokojených klientů a rodičů.
Vaše kamarádka I. J.

leden 2016 - Poděkování za péči o babičku

Vážená paní ředitelko,
ráda bych touto cestou vyjádřila pochvalu týmu Vašich pracovníků, kteří mi pomáhají s péčí o babičku a s jejím stěhováním do Domu s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků.

Jednám především se sociální pracovnicí, s vedoucí pečovatelské služby, s týmem pečovatelek a pečovatelů v domě v ulici Obce Ležáků, ale také s předešlou i současnou vedoucí sestrou Domácí zdravotní a ošetřovatelské péče Kirké a její týmem. Všichni výše jmenovaní mi jsou vždy nápomocni s úsměvem a dobrou náladou, nikdy jsem neměla pocit, že bych je svými nebo babiččinými problémy obtěžovala.

Dále bych ráda vyjádřila pochvalu i týmu pracovníků Denního stacionáře Pohoda, do kterého dochází moje maminka. I v případě péče o maminku bychom se bez pomoci Vašich pracovníků neobešli. I přes to, že je maminka velice těžce postižená, poznáme na ní, že se v Pohodě cítí dobře a je tam spokojená.

Přeji Vám i sobě, abyste měla i nadále takový schopný tým, který pracuje ku prospěchu klientů!

S pozdravem

vnučka klientky CSSP

listopad 2015 - Chrudimský zpravodaj - Poděkování za příkladnou péči

Chtěla bych touto cestou poděkovat ředitelce Centra sociálních služeb Chrudim, paní Haně Pilné a jejím zaměstnancům, kteří mně a mé rodině velmi pomohli při zajišťování péče o imobilní osobu a její přepravu. Jejich rekace byla blesková a poskytnuté služby na vynikající úrovni. Nejen, že zaměstnanci jsou stoprocentní profesionálové, ale navíc jsou milí a laskaví, vždy a v kteroukoli dobu ochotní pomoci a vstřícně se chovají ke všem lidem, a to je pro starší a nemocné to nejdůležitější. Jste báječní a moc Vám za sebe i svou maminku děkuji.

dcera klientky CSSP

červenec 2015 - Poděkování za péči o rodiče

Vážená paní ředitelko,
chtěla bych tímto dopisem poděkovat paní Romaně Bumbálkové a všem jejím děvčatům, pracujících v terénu jako pečovatelky domácí péče, za velkou vstřícnost a ochotu při poskytování každodenní péče o moje rodiče v Chrudimi.

Zvláštní poděkování patří p. Janě Šťovíčkové za její vstřícnost, pochopení pro stáří a milé jednání. Pro její klidné vystupování a ochotu pomoci si ji moji rodiče velmi oblíbili a berou ji jako člena rodiny. Práce pečovatelek je náročná, jak fyzicky tak psychicky, a přesto dovedou být milé a starostlivé, trpělivé a ochotné pomoci. Poděkování patří všem, kteří se v naší domácnosti střídají – p.Šťovíčková, p. Drahá, p.Brázdová, p.Soukenková a ostatní.

Prosím o vyjádření díků všem za náročnou práci, která není určitě tak ohodnocená, jak by měla být.

Děkuji
dcera klientů CSSP

prosinec 2014 - Poděkování kolektivu pracovníků Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim

Při příležitosti příchodu nového roku 2015 přeji všem pracovníkům Vaší organizace především zdraví, trochu štěstí a spokojenosti v soukromém životě o na pracovišti.

Děkuji velmi za vaše služby a péči, které usnadňují život s hendikepem. Zvlášť si cením přístupu pracovníků s donáškou za jejich přátelský, téměř rodinný přístup a ochotu! Za poskytované služby jsem vděčný a to jak za jakost, tak i za množství!

Oceňuji Vaší práci, která velmi zpříjemňuje náš nelehký život! Díky Vám se nám, postiženým, žije mnohem snáze.

Těším se na Vaše služby a přátelský kontakt i v roce 2015 a jsem s pozdravem.

klient CSSP