Z naší nabídky klubové činnosti vybíráme například:

 • Klub Vařečka
 • Cvičení pro seniory – kondiční cvičení
 • Cvičení pro seniory – Jóga.
 • Výuka anglického jazyka s Eliškou Machačovou
 • Počítačové kurzy
 • Středeční zpívání
 • Arteterapie s Mgr. Evou Mašinovou
 • Přednášky RNDr. Jany Procházkové
 • Ples seniorů
 • Posezení s hudbou a tancem, se skupinou Zdeňka Škvařila
 • Aranžování květin Ing. Mikanová, Zahradnictví Mikan Chrudim
 • Návštěva kina
 • Návštěvy dětí z MŠ
 • Přednášky za téma, které je pro klienty zajímavé a aktuální

Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného času seniorů. Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity seniorů. Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.

Více informaci v sekci – AKTIVITY

Joga pro seniory

 

Asistentka Senior klubu: Dita Potužáková
e-mail: potuzakova@socialni-sluzby.cz
Tel.: 728 653 950