Z naší nabídky klubové činnosti vybíráme například:

 • Cvičení pro seniory – kondiční cvičení s Jaroslavou Mrázkovou, Ing. Karlem Lázničkou
 • Cvičení pro seniory – jóga s Jiřinou Tůmovou
 • Cvičení pro klienty na Domě s pečovatelskou službou Obce Ležáků 215
 • Výuka anglického jazyka s Eliškou Machačovou
 • Středeční zpívání s Jiřinou Lichtenbergovou
 • Arteterapie s Ing. Evou Mašínovou
 • Společenské hry
 • Cvičení paměti
 • Kavárničky a grilování pro klienty na Domech s pečovatelskou službou
 • Výlet na výstavu „Šikovné ruce seniorů“ v Lysé nad Labem
 • Posezení s hudbou a tancem se skupinou Zdeňka Škvařila
 • Návštěva kina
 • Návštěvy dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ
 • Přednášky na téma, které je pro klienty zajímavé a aktuální

Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného času seniorů. Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity seniorů. Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.

Více informaci v sekci – AKTIVITY

 

Joga pro seniory

 

Asistentka Senior klubu: Dita Potužáková
e-mail: dita.potuzakova@socialni-sluzby.cz
Tel.: 733 145 549