Z naší nabídky klubové činnosti vybíráme například:

 • Cvičení pro seniory – kondiční cvičení s Jaroslavou Mrázkovou, Stanislavou Hegrovou, Ing. Karlem Lázničkou, Ing. Milanem Věříšem
 • Cvičení pro seniory – jóga s Jiřinou Tůmovou, Janou Vostřelovou, Zdenkou Tůmovou
 • Výuka anglického jazyka s Eliškou Machačovou
 • Počítačové kurzy s Mgr. Petrem Špínou
 • Středeční zpívání s Jiřinou Lichtenbergovou
 • Arteterapie s Ing. Evou Mašínovou
 • Přednášky RNDr. Jany Procházkové
 • Společenské hry
 • Pracovní výchova
 • Ples seniorů
 • Posezení s hudbou a tancem se skupinou Zdeňka Škvařila
 • Aranžování květin Ing. Mikanová, Zahradnictví Mikan Chrudim
 • Návštěva kina
 • Návštěvy dětí z MŠ
 • Přednášky na téma, které je pro klienty zajímavé a aktuální

Hlavním posláním klubu je prevence sociálního vyloučení a smysluplné trávení volného času seniorů. Organizace vytváří zázemí pro volnočasové, vzdělávací a zájmové aktivity seniorů. Cílem klubu je zajišťování klubové činnosti pro seniory města Chrudim.

Více informaci v sekci – AKTIVITY

 

Joga pro seniory

Asistentka Senior klubu: Dita Potužáková
e-mail: dita.potuzakova@socialni-sluzby.cz
Tel.: 733 145 549