Klubíčko – podpora pečujících

Na péči o Vaše blízké nejste sami!

Klubíčko je projekt na podporu pečujících osob zejména těch, kteří pečují o seniory. Pečující osoby jsou specifickou skupinou, které se nevěnuje mnoho pozornosti a podpory, setkávají se se spoustou problémů. Často jim chybí ucelené informace důležité pro správné nastavení péče o blízkého, praktické rady spojené s péčí. Jsou vystaveni nepochopení, společenské izolaci a psychickému vyčerpání.

Klub Klubíčko CSSP Chrudim

Klubíčko je zde proto, aby pomohlo v náročné rodinné situaci již od samého počátku, tedy zvážit samotné rozhodnutí pečovat o blízkého v domácím prostředí, rozhodnout se na základě všech dostupných informací poskytovat péči doma. Následně pomůžeme pečujícím s nastavením péče tak, aby byly zajištěny všechny potřeby jejich blízkého. Společně zvážíme možnosti úpravy domácího prostředí, odstranění bariér, zajištění bezpečné péče pro všechny zúčastněné, doporučíme vhodné kompenzační pomůcky. Naučíme pečující vhodné způsoby manipulace a polohování s jejich blízkým, ale především zprostředkujeme kontakty na další zdroje pomoci tak, aby pečující nebyl na péči nikdy sám a i on měl prostor pro vlastní odpočinek a relaxaci. Pomůžeme Vám zorientovat se v problematice sociálních služeb a sociálních dávek, poradíme s výběrem vhodné zdravotní ošetřovatelské služby apod. Do péče o Vašeho blízkého můžeme zapojit naše sociální služby tak, aby Váš blízký mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, a Vy jste mohli zůstat na dále ekonomicky i společensky aktivní.

Pomoc a podporu Vám zprostředkují kvalifikovaní profesionálové z oboru sociální práce a poradenství, pečovatelství, domácí ošetřovatelské a zdravotní péče přímo u Vás doma.

Klubíčko může na Váš podnět uspořádat setkání pečujících, které Vám umožní sdílet své pocity, zážitky, starosti či radosti s lidmi, kteří jsou ve stejné situaci, jako Vy. Budeme reagovat na Vaše potřeby v oblasti pečovatelství také formou krátkých přednášek či besed na různá témata.

Služby Klubíčka jsou Vám dostupné sedm dní v týdnu od 7:30 do 15:30 hodin nebo na základě domluvy.

Kontakty:

Odbornice, které jsou tu pro Vás, najdete na adrese: Obce Ležáků 215, 537 01 Chrudim