CSSP Chrudim organizuje od podzimu roku 2015 stálé aktivity na podporu pečujících osob

Našim záměrem je být kotvou pro pečující osoby.

Jedná se o projekt na podporu pečujících osob zejména o seniorskou populaci. Pečující osoby nepatří mezi cílové skupiny mnohých sociálních služeb stejně jako např. osoby se zdravotním postižením. Přesto se setkávají se spoustou problémů zejména: absencí ucelených informací na jednom místě, praktických rad spojených s péčí o druhou osobu, nepochopením, osamocením a psychickým vyčerpáním.

Spolu s pečujícími osobami budeme hledat odpovědi na jejich otázky z různých oblastí – pomůžeme jim zorientovat se v problematice sociálních služeb a sociálních dávek, poradíme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky nebo zdravotní ošetřovatelské služby.

Pokud nám v našem záměru chcete pomoci, přivítáme každého, kdo naši představu o pomoci pečujícím obohatí. Informace od pečujících jsou pro nás cenné. Získáváme tak reálný náhled na to, co je trápí a v čem je třeba pečující rodině pomoci.


Klub Klubíčko CSSP Chrudim