Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké

 

Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Péči zajišťují registrované zdravotní sestry dle platných právních norem, ve vlastním sociálním prostředí klienta. Zdravotní sestry se účastní certifikovaných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Jsme certifikovaní poskytovatelé bazální stimulace, specifické péče o chronické rány a defekty, péči o klienta s implantovaným portem.

Domácí zdravotní péče poskytuje

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry)
  • aplikace inzulinu a injekcí
  • podání enterální (PEG, nasogastrická sonda) a parenterální (periferně, do centrálních vstupů, portů) výživy
  • péče o všechny druhy stomií
  • výměna a péče o permanentní katetry u žen
  • komplexní péče o imobilní, těžce nemocné, umírající klienty, ve spolupráci s pečovatelskou službou
  • léčba akutních i chronických ran, bércových vředů, dekubitů
  • ošetřovatelskou rehabilitaci, včetně nácviku chůze s využitím kompenzačních pomůcek
  • sledování a monitoring fyziologických funkcí
  • edukace klienta (rodinných příslušníků) o možnostech úpravy prostředí, zapůjčení kompenzačních pomůcek, polohování, nácvik aplikace inzulinu

Kikré - domácí zdravotní péče

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Působnost:
Bylany, Dřenice, Chrudim, Kočí, Lány, Lukavice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice

Jak fungují sociální služby našeho centra?

Příklady dobré praxe Centra sociálních služeb v Chrudimi. Přečtěte si konrétní příklady, jak vypadá naše práce a jaké máme výsledky.