Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké

Na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci poskytujeme zdravotní péči ve Vaší domácnosti.

Poskytujeme:

  • základní zdravotní péči – osobní hygienu u klientů, kde je potřeba zdravotník, polohování, léčbu dekubitů, sledování příjmu tekutin a stravy, zábaly, úpravu domácího prostředí
  • ošetřovatelskou péči – odběr biologického materiálu, podání léků, vtírání mastí, převazy defektů, aplikaci injekcí, infuzní léčbu, cévkování žen i mužů
  • speciální péči – ošetřovatelskou rehabilitaci, cvičení soběstačnosti, nácvik chůze pomocí kompenzačních pomůcek, komunikaci s klientem

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Působnost:
Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Chrudim, Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk.


Kikré - domácí zdravotní péče

Jak fungují sociální služby našeho centra?

Příklady dobré praxe Centra sociálních služeb v Chrudimi. Přečtěte si konrétní příklady, jak vypadá naše práce a jaké máme výsledky.