Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké

 

Péče je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Péči zajišťují registrované všeobecné sestry dle platných právních norem, ve vlastním sociálním prostředí klienta. Všeobecné sestry se účastní certifikovaných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Jsme certifikovaní poskytovatelé bazální stimulace, specifické péče o chronické rány a defekty, péče o klienta s implantovaným portem, výměny a péče o permanentní katetr u mužů.

Domácí zdravotní péče poskytuje

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry)
  • aplikace inzulinu a injekcí
  • podání enterální (PEG, nasogastrická sonda) a parenterální (periferně, do centrálních vstupů, portů) výživy
  • péče o všechny druhy stomií
  • výměna a péče o permanentní katetry u žen a u mužů
  • komplexní péče o imobilní, těžce nemocné, umírající klienty, ve spolupráci s pečovatelskou službou
  • léčba akutních i chronických ran, bércových vředů, dekubitů
  • ošetřovatelskou rehabilitaci, včetně nácviku chůze s využitím kompenzačních pomůcek
  • sledování a monitoring fyziologických funkcí
  • edukace klienta (rodinných příslušníků) o možnostech úpravy prostředí, zapůjčení kompenzačních pomůcek, polohování, nácvik aplikace inzulinu

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Působnost:
Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Chrudim (Vestec, Topol, Medlešice, Vlčnov), Kočí, Lány, Lukavice, Markovice, Orel, Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice

Jak fungují sociální služby našeho centra?

Příklady dobré praxe Centra sociálních služeb v Chrudimi. Přečtěte si konrétní příklady, jak vypadá naše práce a jaké máme výsledky.