Jak fungují sociální služby našeho centra?

Příklady dobré praxe Centra sociálních služeb v Chrudimi. Přečtěte si konrétní příklady, jak vypadá naše práce a jaké máme výsledky.

Potřebujete naši pomoc?

Poděkování

Vážená paní ředitelko, blíží se nejen konec roku, ale i svátky vánoční, tedy čas obdarovávání a díků, ale také bilancování. Dovolte tedy, abych jménem rodiny, zejména však jménem naší maminky, obyvatelky v Soukenické ulici, paní Milady Myškové, vyjádřila velké uznání a poděkování Vám i celému kolektivu pracovnic a pracovníků CSSP za velmi náročnou a nelehkou práci . Jak jsem měla možnost poznat a posoudit, tak nejen Vy osobně, ale i všechny pečovatelky a i ostatní pracovníci tuto práci, která bohužel není moc ceněná a ohodnocená, neberete jako zaměstnání, ale jako poslání.

Milada Staráprosinec, 2016

z Chrudimského zpravodaje: Poděkování za příkladnou péči. Chtěla bych touto cestou poděkovat ředitelce Centra sociálních služeb Chrudim, paní Haně Pilné a jejím zaměstnancům, kteří mně a mé rodině velmi pomohli při zajišťování péče o imobilní osobu a její přepravu. Jejich rekace byla blesková a poskytnuté služby na vynikající úrovni. Nejen, že zaměstnanci jsou stoprocentní profesionálové, ale navíc jsou milí a laskaví, vždy a v kteroukoli dobu ochotní pomoci a vstřícně se chovají ke všem lidem, a to je pro starší a nemocné to nejdůležitější. Jste báječní a moc Vám za sebe i svou maminku děkuji.

Hana Vránoválistopad 2015

Vážená paní Mgr. Kuklová, chtěli bychom tímto srdečně poděkovat za celoroční vzornou péči, která je poskytována našemu tatínkovi v pečovatelském domě v ulici Strojařů Na rozhledně. Práce personálu pod vedením paní Slavíkové je náročná jak fyzicky tak psychicky, a přesto je vykonávaná příkladným a laskavým způsobem. Prosím o vyjádření díků všem za náročnou práci a laskavý přístup!

LinhartoviV Chrudimi, 30.11.2016