Velký sál Muzea v Chrudimi včera v pozdní odpoledne ožil hudbou a tancem. Na již 17. plese seniorů, který pořádalo Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, zahrál Taneční a dechový orchestr Základní umělecké školy Chrudim a skupina Akcent Chrudim. V průběhu plesu měli účastníci možnost vidět vystoupení mažoretek Sokola Chrudim, baletky Základní umělecké školy Chrudim a orientální tanečnice El Safa z Pardubic. Celým plesem provázela zkušená moderátorka paní Klečková.

Velké díky za organizaci a přípravu plesu patří zaměstnancům Centra, zejména paní Ditě Potužákové. Poděkování patří i našim sponzorů. Jejich dary zajistily bohatou tombolu. Ples navštívili také představitelé města Chrudim – místostarosta pan doktor Miroslav Tejkl, Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí a Bc. Světlana Bartáková, ekonom Odboru sociálních věcí.

Hosté i zaměstnanci Centra obdivovali energii a také taneční kreace některých párů, jejichž výkon ve vztahu k věku byl obdivuhodný. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim se již nyní chystá uspořádat 18. ples seniorů v novém pojetí. Jednou z novinek na dalším plese bude soutěž o nejlepší taneční pár. Výpravnost plesu a hladký průběh sklidil velký úspěch, což je pro organizátory plesu největší pochvala. Věříme, že na další ročník Plesu seniorů zavítají i lidé z širšího okolí Chrudimě.

Autor příspěvku Mgr. Marta Menšíková