I v tomto krátkém pracovním týdnu proběhlo v Denním stacionáři Jitřenka mnoho aktivit. Například návštěva malého synovce klientky, protahovací cvičení s fitbally a kondiční chůze po masážních chodníčcích. Klienti tento týden také navštívili Loutkářskou Chrudim, kde shlédli pohádku s názvem Gašparko a Radca z pekla, vyzkoušeli si hody na různé cíle, dále hru s vyřezávanými kuželkami a někteří se dokonce oblékli do rytířských kostýmů.