Denní stacionáře CSSP Chrudim Jitřenka a Pohoda, ať již pro seniory, nebo pro osoby s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení, jsou výborným doplňkem rodinné péče. Rodina, která pečuje o svého blízkého, má možnost být ekonomicky aktivní a žít dále běžným životem, pokud se mohou spolehnout na služby, jako jsou naše denní stacionáře v Chrudimi.  Specifikem denních stacionářů Pohoda a Jitřenka je osobitý a individuální přístup všech našich pracovníků ke klientům, široká paleta aktivit, klidná a pohodová atmosféra a příjemné zázemí. Naším hlavním cílem je, aby se zde každý klient cítil jako doma, tedy aby měl možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit.

Nejčastějšími aktivitami jsou: trénování paměti, výtvarné a tvořivé činnosti, besedy s odborníky na nejrůznější témata, cvičení, procházky, hudební aktivity, kulturní akce, četba, TV i relaxace. Také venkovní prostory s pergolou a venkovní posilovnou nabízejí mnoho možností, jak trávit čas aktivně a na čerstvém vzduchu. Mimo naše aktivizační činnosti nabízíme také kvalitní péči o zdraví a podporu při osobní hygieně, podporu při podání léků, rehabilitační a pohybové aktivity, a také zajištění celodenní stravy i nápojů.

Nespornou výhodou našich stacionářů je také jejich návaznost na pečovatelskou službu a domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči, která spočívá v možnosti ošetření kvalifikovanou zdravotní sestrou přímo ve stacionáři. V rámci pečovatelské služby jde o propojení péče v domácnosti klienta a denního stacionáře. Pracovník pečovatelské služby může zajistit ranní hygienu a přípravu k odchodu klienta do stacionáře, případně ho doprovodit, zajistit dopravu a návrat zpět.

Především v rámci aktivit DS Jitřenka klademe velký důraz na setkávání s vrstevníky v rámci různých vzdělávacích zařízení v Chrudimi. Dochází k propojování našich aktivit a tím ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, navazování přátelských vztahů. Pracovníci DS Jitřenka nabízejí široké spektrum smysluplných aktivit, které jsou zaměřeny na potřeby cílové skupiny, ale i jednotlivce. Specifickými činnostmi jsou pak nácviky a upevňování dovedností pro praktický život, trénování komunikačních dovedností, motoriky a upevňování dosud získaných návyků.

Oba naše stacionáře mají aktuálně volnou kapacitu, v případě zájmu o naše služby se, prosím, obracejte na Koordinátora denních stacionářů.

Kontakty:

email: prazanova@socialni-sluzby.cz, markova@socialni-sluzby.cz

web: www.socialni-sluzby.cz

telefony: 469622032, 733145527