Včera byly udělovány ceny „Duhové křídlo“. Jedná se o ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. Naše Centrum v kategorii „Poskytovatel sociálních služeb“ nominoval pan starosta Ing. František Pilný, MBA.
Celkem bylo nominováno 37 jednotlivců a organizací ve třech kategoriích. V naší kategorii jsme do finále postoupili společně s Charitou Pardubice a Charitou Svitavy. Duhové křídlo jsme sice nezískali (máme anděla), ale je obrovský úspěch, že jsme mohli být ve finále tak zdařilé akce.
Tímto bych chtěla velice poděkovat všem zaměstnancům, kteří se svojí profesionální prací podílejí na činnosti organizace. Vám všem patří veliký dík a poděkování.
Přeji Vám všem krásné dny🙂
Ing. Dana Pilařová, ředitelka CSSP