Vážené klientky, vážení klienti, rodinní příslušníci, obchodní partneři, sponzoři, vážení přátelé,

dovolte mně, abych Vám všem jménem svým i jménem všech zaměstnanců Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim popřála krásné a pokojné vánoční svátky a v novém roce 2022 mnoho zdraví, radosti a úspěchů.

S úctou

Ing. Dana Pilařová, ředitelka CSSP