V Denním stacionáři Jitřenka proběhlo společné setkání koordinátorky stacionářů a pracovnic spolku Další cesta Choltice, jehož cílem bylo předání informací o službě denní stacionář a o jejím fungování. Toto příjemné setkání bylo zaměřeno především na předání informací formou instruktáže, ukázky zařízení, služby a na sdílení dobré praxe.