Dětská skupina vznikla 16. 3. 2020 v Denním stacionáři Jitřenka za účelem zabezpečení provozu všech služeb Centra v době nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR v souvislosti s výskytem viru Covid19. Cílem celého procesu v rámci krizového plánu organizace bylo zajistit všem pracovníkům, kteří potřebují, hlídání jejich dětí tak, aby mohli nadále chodit do zaměstnání a zabezpečovat péči klientům. Dětská skupina funguje nadále a bude pokračovat do termínu otevření škol – prvního stupně. Denní stacionář Jitřenka je pro provoz dětské skupiny vhodně vybaven, jak prostory, tak hygienickým zázemím. Je zde dostatek vybavení pro hru, odpočinek, zábavu, aktivity venku, pohyb, zázemí pro stravu apod.

Dětem je nabízen program, který zajišťuje efektivní trávení volného času. Některé děti navštěvovaly skupinu pouze krátce (dle potřeb a možností jednotlivých rodin), některé opakovaně. Děti do skupiny různě přistupovaly, věkové složení skupiny je od 3 do 13 let. Skupina funguje od 7 hodin do 15 hodin, dle potřeb rodičů. Provoz skupiny zajišťují pracovnice denních stacionářů, které se v péči o děti střídají.

Program začínal společným sledováním pohádek, někdo si kreslil či plnil úkoly do školy, probíhala zde i online výuka. Společně poté děti vyráběly různé výrobky z papíru, keramiky, všechny výrobky si děti s nadšením odnášely domů. Dále děti stavěly stavebnice, hrály s pracovníky společenské hry, trávily čas venku hrou, sportem, houpáním na houpačce, v parku. Dětem pracovnice četly z pohádkových knížek, povídaly si s dětmi nebo jim připravovaly různé aktivity, jako například kuželky, basketbalový koš, míče a různé pomůcky. V době oběda dětem dle potřeby ohřály pokrm nebo připravily svačinu na talíř, pitný režim byl samozřejmostí. V odpoledních hodinách nebo po obědě předaly děti rodičům.

Děti byly v denním stacionáři spokojené, dle sdělení rodičů se vracely dobře naladěné, čas strávený v dětské skupině byl efektivně vyplněn, děti se mezi sebou navzájem seznámily a chovaly se k sobě velmi hezky, i ti starší k mladším. Nedošlo k žádným komplikacím nebo nedorozuměním. Některé děti z dětské skupiny nechtěly odcházet domů.