Chtěli byste pečovat nebo už pečujete o svého blízkého v domácím prostředí? Nevíte si s něčím rady a máte otázky, na které neznáte odpověď? Klubíčko Vám pomůže s jejich zodpovězením.

Profesionální pracovníci Centra sociálních služeb a pomoci Vám odpoví na Vaše otázky v rámci besed na tato témata:

Sociální tématika: 25. 1. 2018 od 15 hodin, Bc. L. Horáková a M. Pavlíková, DiS.

–              Formy zastupování nejen členem domácnosti (opatrovnictví, zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování, plná moc)

–              Agenda kolem příspěvku na péči (žádost o přiznání, sociální šetření, lhůty, podklady pro posudkového

               lékaře, žádost o zvýšení, odvolání)

–              Nároky na další sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením

–              Nároky na pořízení kompenzační pomůcky atd.

–              Specifika komunikace s osobou trpící demencí (jak komunikovat, jak upravit byt, na co připravit rodinu a

                blízké okolí, praktické rady do začátku nemoci)

–              Odlehčovací služby, hospic a denní stacionáře – aneb, když pečující potřebuje načerpat síly při odpočinku

Zdravotní a pečovatelská tématika: 17. 1. 2018 od 15 hod., L. Daňková a Mgr. A. Kuklová

–           Zásady poskytování Domácí ošetřovatelské a zdravotní péče

–           Péče o akutní i chronické rány, prevence vzniku dekubitů

–           Poradenství v oblasti stravování seniorů

–          Uzpůsobení domácnosti péči o ležící osobu (kompenzační pomůcky, signalizační zařízení, příspěvek na

            úpravu bytu, inkontinenční pomůcky, polohování, bezpečná manipulace s imobilní osobou)

–          Startovací balíček pomůcek pro péči o imobilní osobu (obsahuje vzorky inkontinenční pomůcek, mycích gelů

             a pěn). Edukace hygieny na lůžku.

Klubíčko flexibilně reaguje na aktuální poptávku ze strany pečujících. Jednotlivé úseky Centra sociálních služeb a pomoci vzájemně spolupracují při řešení aktuální a konkrétní problematiky v rámci přednášek a besed či přímo ve Vaší domácnosti.

Besedy (o délce cca 2 hodin) se budou konat v předem zveřejněných termínech na webu Centra sociálních služeb a pomoci v Domě s pečovatelskou službou ul. Soukenická 158.

Pro bližší informace se obracejte na paní Mgr. Alici Kuklovou, koordinátorku pečovatelské služby CSSP Chrudim.

Tel.: 469 639 923, 730 591 178 Email: kuklova@socialni-sluzby.cz, www.socialni-sluzby.cz