Dne 3. 10. 2017 jsme si udělali výlet na hájenku do Pohledu. Počasí nám sice nepřálo, o to více jsme si užili příjemné a teplé prostředí hájenky. Přivítali nás tam Ing. Zdeněk Odvárka – ředitel Městských lesů Chrudim a pan Ondřej Švadlenka, DiS. – Vedoucí úseku rekreační lesy. Seznámili nás s historií hájenky, s funkcí lesa i těžbou dřeva. Pohovořilo se o rozhledně Bára, lanovém parku, cyklostezkách i lesní tělocvičně. Zajímavostí byla informace o stezce pro vozíčkáře u rozhledny Bára. Po dobrém obědě, zajištěném z místního zemědělského družstva, jsme pokračovali prohlídkou loveckých trofejí a bezpečnostního vybavení při kácení stromů. Bylo to velice zajímavé a my se budeme těšit na další setkání.